DIY - dreamcatcher - łapacz snów - jak zrobić

Wpadłam dzisiaj na pomysł zrobienia łapacza snów :)
Today tutorial on how to make a dream catcher :).....................
Lista potrzebnych rzeczy:
1. Kilka cienkich świeżych gałązek
2. Drut od grubości 0,25 do 0,4 mm max
3. Sznurek minimum 2 metry do robienia plecionki
4. mix sznurków i rzemieni
5, piórko
6. Nożyczki

List of needed items:
1. A few sprigs of fresh thin
2. The wire thickness of 0.25 mm to 0.4 mm max
3. Twine minimum of 2 meters to make weave
4. mix of strings and thongs
5, feather
6. Scissors


Sprawdź czy gałązki dobrze się wyginaja?
Check whether twigs good bend?


Jeśli tak, zacznik prace :)
If so, start work :)
Krok 1 -Połącz drutem 2 gałązki, i utnij drut
Step 1 - Connect the wire two branches, cut the wire
Krok 2 - zamknij obwód koła, zawiąż drut tak by koło nie mogło się rozczepić. Nie ucinaj drutu.
Step 2 - Close the circumference of a circle, tie wire so that the wheel can not blow up. Do not cut the wire.Krok 3 - Stopniowo dodawał kolejne gałązki i obwiązuj je drutem
Step 3 - Gradually add another twigs and tie the wire them
Krok 4 -  zamknij obwód koła i utnij drut 
Step 4 - Close the circumference of a circle and cut the wireKrok 5 - Przywiąż sznurek długości 2 metry do kołka z gałązek
Step 5 - Tie the cord (length 2 meters) to the wheelKrok 6 - zawiązuj sznurek przy krawędzi kółka. Odstępy muszą być w miarę równe. A ilość zawiązań na kółko powinna mieć liczbę nie parzystą (ja zrobiłam 9 )

Step 6 - tie the string along the circumference of a circle. The amount of bonds to be odd. spacing evenlyKrok 7 - Gdy zrobisz już nieparzystą ilosc splotów, połącz ze sobą linie ściegu dokladnie w mijescu gdzie ją zaczołes/aś 
Step 7 - When you finish braiding around the circle, then connect the strings in place of startingKrok 8 - Zawiąż sznurek w połowie długości poprzednio zrobionej lini sznurka.
W ten sposób rób za każdym razem gdy będziesz na nowo okrążać koło

Step 8 - Tie the string in the middle of the previous string.
Repeat this every time you go around the circleKrok 9 - teraz zaplataj sznurek w połowie poprzednio zaplecionej lini sznurka
Step 9 - Now braid string, in the middle of the previous stringKrok 10 - gdy zawiążesz już potrzebną Ci ilosc splotów ( ilosc zalezy od wielkosci) to zawiąż sznurek dokładnie i utnij 

Step 10 - Once Thou shalt have all the knots, attach the string so that it is not solved. Cut the string


Krok 11 - Teraz potnij sznurki i rzemienie na różne kawałki, krótsze i dłuższe.
Przywiązuj je na kółku 
Step 11- Now, cut up all the strings that you have, large and small pieces. Forge strings on circle

Krok 12- Teraz trzeba zamocować pióro :)
Obwiąż dół pióra drutem, i wokół łapacza :)


Step 12 Now you need to attach a feather :)
Tied with wire fethe:r down, and around catcher :)


Krok 13- Ostatni :) Trzeba zrobić pętelkę do mocowania :)
Step 13- The last step. I do loop to hang a dream catcherGOTOWE :)
Trudne? chyba nie :)

FINISHED :)
Difficult? probably not :)

Komentarze